Shop Nick Ngọc Rồng Giá Rẻ, Uy Tín 

STT Mệnh giá Serial Mã Thẻ Loại thẻ Trạng thái Thời gian